Utställning

Christer Möller – Lasse Berg

Ställer ut Tavlor Keramik och Lådor

26 juni — 2 juli
vard kl 16 -19
helg kl 14 – 17

OBS!
lörd 1 juli blir det cocktail music
med Hugo Palmsköld och Voices of the Past