Utställning

Christer Möller – Lasse Berg

Ställer ut Tavlor Keramik och Lådor

26 juni — 2 juli
vard kl 16 -19
helg kl 14 – 17

OBS!
lörd 1 juli blir det cocktail music
med Hugo Palmsköld och Voices of the Past

Frank Jalhed

Frank Jalhed en debutant som undanhållit sina förmågor, men nu äntligen ställer ut för första gången. Föreställande och suggestiva målerier i Bastaskärs Båthus.

25 – 28 / 5  13 – 16